Voorwaarden aanmelden agenda-items

Activiteiten moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De activiteit ligt op het gebied van cultuur, vrije tijd, uitgaan of recreatie.

 • De activiteit vindt plaats binnen gemeente Haarlemmermeer.

 • De activiteit vindt plaats op een specifieke datum en locatie.

 • De activiteit is eenmalig en heeft een openbaar karakter.

 • De afbeelding is rechtenvrij (geen Google-afbeelding) en eventuele personen op de afbeelding hebben toestemming gegeven voor gebruik op visithaarlemmermeer.nl.

 • De teksten voldoen aan de stijlgids.

De volgende activiteiten zijn uitgesloten:

 • Cursussen en serieactiviteiten (workshops zijn wel toegestaan).

 • Sportlessen en sportcompetities.

 • Kerkdiensten en religieuze bijeenkomsten.

 • Netwerkbijeenkomsten.

 • Horeca-activiteiten (b.v. menu of arrangement).

 • Activiteiten waarvoor lidmaatschap vereist is.

 • Activiteiten op het (grens)gebied van zorg en welzijn.